GLOBÁLNE VEDÚCE POSTAVENIE
A ODBORNOSŤ V OBLASTI OCHLADZOVANIA
POKOŽKY HLAVY

Už viac ako 20 rokov je spoločnosť Paxman priekopníkom technológie ochladzovania pokožky hlavy. Na základe uskutočnených rozsiahlych skúšaní a úprav prístroja vytvorili klinicky overený systém, ktorý je hospodárny a uznávaný lekármi, zdravotnými sestrami aj pacientkami.

pacientka

Zanietenie

Keď Sue Paxman v priebehu chemoterapie pri liečbe rakoviny prsníka stratila vlasy, trápenie s ňou zdieľala aj jej rodina. Na základe tejto skúsenosti Glenn Paxman, manžel Sue založil spoločnosť Paxman, ktorá dodnes zostala rodinnou firmou. Keďže vieme z prvej ruky, aký dopad môže mať rakovina a jej liečba na pacientky a ich priateľov a rodiny, náš podnik je pre nás viac než len práca. Snažíme sa vniesť zmenu do života ľudí rozširovaním povedomia o ochladzovaní hlavy a úsilím o jeho zavedenie ako bežnej praxe pri pacientkach podstupujúcich chemoterapiu.

Presnosť

Ako výrobca a dodávateľ prístrojov na ochladzovanie pokožky hlavy s vedúcim postavením na svetovom trhu spolu s odborníkmi, výskumnými centrami, podpornými skupinami pre pacientky s rakovinou, charitatívnymi organizáciami a aj s pacientkami pracujú na neustálom zlepšovaní ich technológie a odborných znalostí. Investície do vedeckého skúšania a vývoja im umožnili dosiahnuť mimoriadnu technickú presnosť a najvyššiu úroveň klinickej efektívnosti. Usilú sa o neustále rozširovanie ich vedomostí a poznatkov o prevencii vypadávania vlasov u pacientok s rakovinou, ktoré podstupujú chemoterapiu.

Osobný prístup

Spoločnosť Paxman sa snaží poskytnúť pacientkam určitý stupeň kontroly nad svojím stavom v priebehu chemoterapie. Považujú za svoju povinnosť poskytovať pacientkam s rakovinou prsníka rady, podporu a možnosť využívať ochladzovanie pokožky hlavy bez ohľadu na to, kde vo svete sa nachádzajú. Keďže aj oni sami prešli cestu, ktorou kráčajú mnohé pacientky a ich rodiny, venujú svoje úsilie ich posilňovaniu tým, že im poskytujú možnosť zachovať si vlasy.