pacientka

Bez vypadávania vlasov počas chemoterapie

„Strata vlasov je jedným z najhorších psychicky traumatizujúcich vedľajších účinkov, s ktorými sa pacient pri liečbe rakoviny stretne.“

„Paxman chladiaci systém pomáha pacientom zvládať najviac viditeľnú traumu spojenú s liečbou rakoviny – vypadávanie vlasov.“

Nepochybne najcitlivejším a najviditeľnejším vedľajším účinkom chemoterapie je strata vlasov. Okrem počiatočnej diagnózy rakoviny, strata vlasov zapríčiňuje traumatizujúce a nepríjemné psychické účinky. Holohlavosť je považovaná za stálu pripomienku choroby a vyvoláva negatívne zmeny výzoru, zníženie sociálnej aktivity a zmenené medziľudské vzťahy. Nie je to krátkodobý problém, ale pretrváva aj niekoľko mesiacov po skončení liečby. Stigma rakoviny a chemoterapie je dobre zdokumentovaná a mnoho pacientov odmietlo liečbu práve kvôli strachu zo straty vlasov.

Riziko vypadávania vlasov je však možné obmedziť, alebo mu možno zabrániť pomocou použitia chladiacich čapíc systému Paxman, čo nepochybne vedie k zlepšeniu kvality života. Sebaúcta pacientov je zachovaná, čo v boji proti tejto chorobe pomáha, pretože pozitívne postoje vedú k pozitívnym výsledkom a k potencionálnemu vyliečeniu.

doktor „Znášanlivosť zo strany pacientov je veľmi vysoká, systém je ľahko prenosný a nevyžaduje použitie veľkých chladiarenských skríň alebo chladničiek, čo je veľkou výhodou, keď je chemoterapeutické oddelenie obsadené."
(J Sainsbury Richard C MD, FRCS konzultačný chirurg)